Friday, 23 February 2018

Koliko elektrike porabi smučišče?

Najbolj jasni podatki, ki sem jih uspel najti z iskalnikom, so za smučišče Cerkno.* Tu navajajo letno porabo električne energije 1.276.200 kWh  (l. 2009) in 1.718.000 kWh (l. 2010). Razlika, pojasnjujejo, izhaja predvsem iz različnega obsega umetnega zasneževanja v eni ali drugi sezoni. 

Tabeli prikazujeta moč in porabo naprav za zasneževanje in žičnic.


Pogosto sem se spraševal, koliko elektrike potrebujejo žičnice velikanskih alpskih smučišč in morda si lahko (močno čez prst) pri oceni pomagam s temi podatki. Če Cerkno (samo žičnice) terja moč 1,5 MW, bi dvajsetkrat "večje" smučišče potrebovalo recimo priključno moč 30 MW. To pomeni, da bi ga lahko poganjala hidroelektrarna reda velikosti HE Mavčiče na Savi (ki daje ob konici proizvodnje slabih 40 MW). (A gotovo je v praksi tako izračun kot zagotovitev ustrezne energetske oskrbe za tako veliko smučišče predmet precej bolj kompleksnih okoliščin.)

Koliko pa električna energija za pogon smučišč stane? Glede tega sem našel le podatek za manjše smučišče Stari vrh pri Škofji loki, ki je v sezoni 2016 od januarja do marca za elektriko plačalo 47.522 evrov.*

Kaj to pomeni v celotni sliki? Spet, poročila je težje najti, kot bi pričakovali. To je eno iz l.2007 za smučarsko območje Les Menuires - Val Thorens v Franciji * (o verodostojnosti njegove metodologije ne vem več kot toliko). V spodnjem grafu primerjajo deleže, ki prispevajo k letnem toplogrednem odtisu  celotnega turističnega središča. 

Upoštevaje celoten promet, torej tudi  transport turistov od doma do letovišča, naj bi bil odtis prometa daleč največji, 74%. Sledi ogrevanje in elektrika za turistična bivališča (18,7%), trgovine, domačini in žičnice pa po tej statistiki predstavljajo po 2% deleža odtisa. (Žičnice so zeleno obarvani kos pite.)