Friday, 15 February 2013

Natura 2000


Tudi naravovarstvo je področje, kjer lahko angažirani ljudje, ki ta čas združujejo svoje moči in energije v protestih, oblasti pogledajo pod prste.
»Slovenija krši EU pravni red  zaradi neizpolnjevanja obveznosti direktive o habitatih in direktive o pticah.«
To ni trditev kakšne nevladne okoljevarstvene skupine, ampak zapis, ki  je že nekaj časa pripet na naslovno stran spletišča Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Kaj je razlog za takšno odkritost?

S spoštovanjem evropske naravovarstvene zakonodaje aktualni minister res nima sreče. Lani se je zapletel v mučno zgodbo o načrtovani avtocesti na Ljubljanskem Barju.  Predsednik vlade si je zaželel trase, ki poteka po barjanskem območju, ki je kot habitat ogrožene živalske vrste zaščiten z evropskim naravovarstvenim režimom Natura 2000. Zato je pritisnil na ministra, naj glede tega kaj stori,  minister pa je posledično pritisnil na direktorja Zavoda za varstvo narave. Zavod se kot predstavnik stroke političnim pritiskom takrat ni uklonil in je vladi jasno sporočil: če boste kršili naravovarstveno zakonodajo, vas (oziroma nas) bo to drago stalo, ker EU v takšnih primerih ne popušča in državam zaračuna visoke kazni – ali neposredno, ali pa v obliki izostanka evropskega financiranja projektov, ki niso v skladu z naravovarstvenim režimom.

Nad ministrom visi še ena potencialna evropska grožnja, povezana s Habitatno direktivo: Evropska komisija se v tem času resno zanima, ali je naš  pravilnik o odstrelu medvedov in volkov zakonit. Gre za tisti pravilnik, ki določa, da bodo lovci letos v Sloveniji odstrelili 8 volkov, čeprav vseh skupaj pri nas ne živi več kot 40. Vlada bo težko argumentirala, da tolikšen odvzem ne ogroža stabilnosti populacije zaščitene vrste, kar volk seveda je. In pri tem število osem ne vključuje volkov, ki bodo morda poginili iz drugih razlogov kot zaradi legalnega lova.

A sporočilo na strani Ministrstva se neposredno ne nanaša na ta dva primera. Povedano poenostavljeno, ob priključitvi EU se je Slovenija zavezala, da bo zavarovala območja, kjer živijo ogrožene živalske in rastlinske vrste, ki jih opredeljujeta direktivi o habitatih in pticah. To so območja Nature 2000. A istočasno so si izpogajali popust:  ni nam bilo treba takoj zaščititi vseh dragocenih območij, ampak le  njihov večji del. S časom pa bi morali izpolniti vse naravovarstvene ukrepe, h katerim smo zavezali se ob vstopu v EU. No, ta prehodni čas se je sedaj iztekel in območja Nature 2000 moramo razširiti na njihov končni obseg. Če ne, je to lahko iz finančnega vidika (o okoljskem kasneje) resno drago, saj lahko sledijo tožbe na Sodišču Evropskih skupnosti in/ali »zamrznitev oz. zaustavitev sofinanciranja iz EU skladov ali posojil Evropske investicijske banke.« (*)

Občine zaščitenih območji Nature s častnimi izjemami že sedaj na ljubijo preveč, saj jih vidijo kot dodatno oviro »razvoju« in zgornji barjanski primer je dokaj tipičen. Prej bi jih zmanjševale, kot pa – bog ne daj – širile. Pri tem ima dvolično vlogo tudi državna politika: niti v programih katere koli blagopokojno koalicijske stranke, niti v sami koalicijski pogodbi, besedica Natura 2000 ni omenjena.  Niti ni problema širitve Nature ministrski kandidat Bogovič omenil na parlamentarnem zaslišanju pred nastopom, čeprav je bil o njem dovolj neposredno vprašan:

»DRAGAN BOSNIČ (PS PS): ... In sicer, problem biodiverzitete, na kakšen način se mislite odzvati na evropska stališča do ohranjanja biodiverzitete.
FRANC BOGOVIČ (PS SLS): ...Kar se tiče biodiverzitete. Mi imamo, kot sem že povedal, v okviru Nature, celo vrsto zaščitenih področij, naravnih habitatov, o ptičih in podobno. Tudi z ukrepi v kmetijski politiki je potrebno najti to stično točko in enostavno podpirati te zadeve. Podpira tudi v določeni okoljski politiki.« (Magnetogram, 7. februar 2012)

Zadeva je seveda neizogibno prišla za nami in bo ostala tudi, ko se ji bo ta vlada zaradi prezgodnjega konca izognila in se bo z istim problemom ukvarjal naslednji minister ali ministrica za okolje.

Skratka, zakaj naj protestniki podpiramo Naturo 2000, njeno širitev in tudi celoto vseh ostalih, včasih nepriljubljenih naravovarstvenih politik? Zakaj so volkovi, medvedi in barjanski okarčki z nami na protestih? Finančne posledice zaradi neskrbnosti naše okoljske politike so pomembne, a v celotni sliki pravzaprav nebistvene. Bistvo je, da prepoznamo, kako neznansko v redu je, da sploh imamo toliko naravnih okolji in vrst, ki jih ta zakonodaja ščiti. Da lahko na na sprehodu v gozdu srečaš medveda, je veličastno – čeprav si tega mogoče ne želiš. Mreža območji Nature 2000 je noro zanimiv vir izletov za raziskovanje močvirji, jam, gozdov, gorskih travnikov, ki te včasih dobesedno zadenejo. Veliko je pomembnih skupnih zadev, za katere protestiramo, ker so ogrožene zaradi slabih politikov in napačnega sistema. Zame je narava definitivno ena izmed njih.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.