Tuesday, 23 April 2013

Odgovora evropskih poslancev


V prejšnjem zapisu omenjene poslance, ki so z glasovanjem Evropski komisiji preprečili, da bi podražila izpuste CO2, sem po mailu vprašal za razloge njihovega glasovanja. Dr. Jordanova in g. Vajgl sta prijazno odgovorila.

Spoštovani g. Vajgel,
vas lahko prosim za pojasnilo, zakaj kot poslanec z izpričanim zanimanjem za okoljsko problematiko, niste glasovali proti amandmaju, ki preprečuje ukrepe komisije za zvišanje cene emisijskih kuponov za CO2? Pošiljam vam svoj zapis na to temo, če boste tako prijazni in mi odgovorili, bom z vašim dovoljenjem odgovor objavil. Lep pozdrav,
Pred glasovanjem o tej zadevi smo imeli v EP zelo polarizirane razprave. Vsi poslanci smo dobili tudi veliko stevilo pisem ,intervencij vsake vrste in kaksno groznjo povrh. Kot ste v svojem komentarju glasovanja pravilno zapisali, sem se pri glasovanju vzdržal, kar pomeni, da nisem bil "bojevnik" nobene izmed strani, da nisem  želel glasovati kot vojak ali borec, ampak kot samostojno reazmisljujoč poslanec, ki si pred odločitvijo želi bolj uravnoteženega, ali če hočete, bolj kompromisnega predloga.Žal ni  prevladalo mnenje, da bi si bilo treba vzeti nekaj več časa in delati na približevanju stališč. Nisem prepričan, da sem si zaradi svojega stališča zaslužil vaš pristranski komentar . Lep pozdrav I.Vajgl
P S. Še najprej  si bom prizadeval za varstvo okolja, kot se to delal doslej.

Spoštovana ga. Jordan,
vas lahko prosim za pojasnilo, zakaj kot poslanka z izpričanim zanimanjem za okoljsko problematiko, niste glasovali proti amandmaju, ki preprečuje ukrepe komisije za zvišanje cene emisijskih kuponov za CO2? Pošiljam vam svoj zapis na to temo, če boste tako prijazni in mi odgovorili, bom z vašim dovoljenjem odgovor objavil. Lep pozdrav,
Spoštovani g. Omladič,
Najlepša hvala za vaše sporočilo. Res je, da se zanimam in aktivno delujem na področju okoljske problematike. In tudi zato sem glasovala za zavrnitev predloga Evropske komisije glede spreminjanja časovnice držab emisijskih kuponov. Naši okoljski cilji do leta 2020 bodo namreč doseženi, višje cene energije (ki bi jih takšen ukrep povzročil) pa ne bi bile v teh kriznh časih dobre ne za gospodinjstva, niti za industrijo. V informacijo naj vam zapišem, da je samo v slovenski papirno-predelovalni industriji trenutno zaposlenih okoli 4.700 ljudi, Talum zaposluje 1.100 delavcev, od njegove proizvodnje pa jih je dodatno odvisnih še okrog 3.500.
 Več informacij lahko najdete na povezavah:
http://www.romanajordan.si/ep-zavrnil-izvzetje-kuponov-ets
http://www.romanajordan.si/izvzetje-kuponov-ets-velika-skoda-za-slovensko-gospodarstvo

Lep pozdrav,
 Romana Jordan
Poslanka v Evropskem parlamentu
Najlepša hvala za odgovor. Moje stališče je sicer drugačno - višje cene energije iz fosilni goriv so v okviru tržnega gospodarstva praktično edino, kar lahko povzroči zmanjšanje njihove uporabe. Njihova trenutna cena je relativno nizka le zato, ker dolgoročna okoljska škoda zaradi podnebnih sprememb vanjo ni vključena. Poseg na trg, ki ga je predlagala komisija,bi bil korak k priznanju tega spregledanega dejstva.
Lep pozdrav,
Luka Omladič

Spoštovani g. Luka Omladič,

Trenutno je problem v tem, da notranji energetski trg še ne deluje kot bi moral. To kažejo številne analize Evropske komisije in agencije ACER. Zato se tudi cene za onesnaževanje zraka neposredno in v celoti prenesejo na odjemalce električne energije. Pri odvzemu 900 mio. dovolilnic iz prodaje je problem prav to, da bi pomenil višje cene energije za gospodinjstva in podjetja, ne bi pa prav nič vplival na okolje. Tudi poraba se ne bi bistveno zmanjšala, saj gospodinjstva pač rabijo energijo, prav tako pa tudi podjetja. Prav energetsko intenzivna podjetja so namreč med tistimi evropskimi podjetji, ki so v preteklih letih bistveno izboljšala učinkovito rabo energije. Če bodo svojo proizvodnjo selila v tujino, to za EU ne pomeni le izgubo delovnih mest, temveč slab učinek na okolje. Okoljski standardi so namreč izven evropskih meja nižji.

Menim, da EU mora ostati zavezana trajnostnemu razvoju in znotraj tega ukrepanju na področju podnebnih sprememb. Zavzemam se za pravno zavezujoč ambiciozen cilj za zmanjšanje izpustov do leta 2030. Znotraj tega pa pustimo investitorjem, da se sami odločajo, v razvoj katerih tehnologij bodo vlagali sedstva. Takšen cilj bi lahko že zdaj dvignil cene dovolilnic za izpuste.

Lep pozdrav,

Romana Jordan

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.