Thursday, 18 April 2013

Poslanci Zver, Vajgl in Jordan – bojevniki ZA podnebne spremembe


V torek (16.4.2013) je Evropski parlament glasoval o pomembnem okoljskem zakonu. Gre za Evropski sistem trgovanja z izpusti CO2, ki je eden temeljnih mehanizmov, s katerimi EU poskuša omejevati in zmanjšati izpuste toplogrednih plinov, ki povzročajo podnebne spremembe.

Ideja sistema je na kratko takšna. V shemo so (obvezno) vključeni vsi veliki evropski industrijski proizvajalci izpustov CO2, torej tovarne in termoelektrarne. Ti  skupaj proizvedejo več kot 50% evropskih izpustov ogljika. Nato je določena zgornja meja (angl. cap) izpustov ogljika, ki jo vsi proizvajalci  znotraj sheme  v določenem obdobju ne smejo preseči. Ta količina se nato v obliki dovolilnic razdeli državam, države pa jo naprej razdelijo podjetjem, ki proizvajajo izpuste, recimo Termoelektrarni Šoštanj.  Istočasno se s temi dovolilnicami za izpuste CO2 trguje na posebni borzi – to je Evropski sistem trgovanja z izpusti CO2 (ETS), ki je največji sistem trgovanja z emisijami na svetu.

Kako naj bi to zmanjševalo izpuste? Proizvajalec, ki mu je dodeljena določena kvota dovolilnic, ima dve možnosti – lahko jih porabi in v tem času za izpuste ne plačuje, ko pa mu jih zmanjka, gre na trg in kupi nove dovolilnice. Od tega trenutka naprej ga torej izpusti CO2 stanejo, zato je zainteresiran, da jih čimbolj zmanjša. Druga možnost je, da že v izhodišču ravna varčno in zmanjšuje izpuste. Zato mu dovolilnice ostanejo in jih lahko proda na trgu – tako je finančno nagrajen za zmanjševanje izpustov.

Takšna je bila vsaj ideja. V praksi (ETS je zaživel leta 2005)pa  so se pokazale številne pomanjkljivosti. Poenostavljeno povedano, ker je bilo že v izhodišču izdanih preveč dovolilnic, te naenkrat niso več »redka dobrina« - njihova cena je padla iz 25 eur l. 2008 na 3 evre za dovolilnico za tono izpustov ogljika ta teden. To pa je prepoceni, da bi spodbudilo proizvajalce k zmanjševanju izpustov, kar je bil namen sistema.

Tako pridemo do dogodkov tega tedna. Komisija oz. evropska komisarka za podnebje Connie Hedegaard je pripravila ukrep, s katerim bi Komisija posegla v trgovanje z ogljikom in z intervencijo dosegla zvišanje cene kuponov, ki je, kot rečeno, prenizka, da bi dosegla svoj namen. To bi dosegli tako, da bi  preklicali nekaj prihodnjih avkcij za  900 milijonov novih dovolilnic. S tem naj bi cena obstoječih narasla.

Proti temu ukrepu se je silovito aktivirala ogljična industrija. Pri evropskih poslancih so zlobirali zakon, ki preprečuje tak poseg in ta zakon je bil v torek na mizi. Poslanci so ga izglasovali, torej pritrdili ogljični industriji in preprečili ukrep komisarke za podnebje. Majhna zmaga za onesnaževalce proti interesu evropske javnosti in nazadnje vseh ljudi. Eden glavnih premogovni lobistov Milton Catelin, direktor World Coal Association, je po poročanju Guardiana zmago komentiral, da gre za »triumf zdrave pameti in uravnotežene politike«.

Glasovanje (tule, akt A7-0046/2013, str. 23) je bilo tesno, 334 poslancev ZA (torej za predlog ogljičnih lobistov in proti ukrepu komisije), 315 PROTI in 63 vzdržanih.

Kako so k temu triumfu zdrave pameti prispevali slovenski evro-parlamentarci? Fajonova, Kacin, Kleva, Mazej Kukovičeva in Peterle so pravilno glasovali proti. Junaki dneva podnebnih sprememb pa so tokrat Romana Jordan, Milan Zver in Ivo Vajgel. Prva dva sta bila ZA, tretji vzdržan. Buuu.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.