Monday, 21 October 2013

Operacija Šakal

"Zlati šakal širi areal« je projekt Društva študentov biologije, namenjen spoznavanju šakala v Sloveniji. Spremljamo jih lahko prek Facebook skupine s številnimi finimi materiali, kot je tale posnetek  tuljenja šakalov na Krasu (avtor Miha Krofel):Pogosto prepričanje, da je šakal v Sloveniji  tujerodna ali invazivna, je napačno. Balkanski polotok je njegov naravni življenjski prostor, ki se je skozi čas širil ali ožil. V našem času ga v Sloveniji beležijo od 1950ih in od takrat je postal pri nas stalna in razširjena vrsta.
Šakali so zaščiteni in jih ni dovoljeno loviti. Lovska zveza si sicer prizadeva, da bi se to spremenilo in je lansko leto sprožila pobudo za uvrstitev šakala med lovno divjad. Ampak za to ni nobenega pametnega razloga. Šakal ni škodljivec, kakor ga poskušajo prikazati zagovorniki odstrela - večinoma se šakali prehranjujejo z mrhovino, velike sesalce (drobnico) pa napadajo le redko.
Uspeh šakalov je mala pozitivna točka k "obnovi divjega" (Rewilding), ki nas mora veseliti.

(Še zanimiva dodatna informacija :
 Na BF  so od l. 2010 do maja 2013 analizirali šest vzorcev sline, ki so bili zbrani na škodnih primerih.. Na enem škodnem. primeru so dobili lisico, na enem volka in na enem šakala. Enega škodnega primera niso analizirali, dveh primerov pa niso uspeli razrešiti, ker so bili vzorci preslabe kvalitete. Šakala so dobili v bližini Bovca. Plen je bila ovca, a ni  podatka o tem, ali je bila pokončana odrasla ovca ali jagnje.)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.