Tuesday, 10 December 2013

2. sporočilo Koalicije za gozd

Naša mala ad hoc skupina Koalicija za gozd se je prvič javno oglasila avgusta letos z izjavo »Do novih delovnih mest v gozdno-lesnem sektorju z naprednimi tehnologijami in ne s povečevanjem poseka!«, sicer pa so njeni pogledi blizu tule zapisanim. Tokrat je gozdar in okoljevarstvenik Boris Rantaša (ob sodelovanju ostalih) sestavil stališče ob nedavni razrešitvi in prihodnjem imenovanju direktorja Zavoda za gozdove.
Poziv v zvezi z imenovanjem novega direktorja Zavoda za gozdove Slovenije 
Spoštovani gospod minister mag. Dejan Židan,
imenovanje novega direktorja Zavoda za gozdove Slovenije je velika priložnost za izboljšanje gospodarjenja s slovenskimi gozdovi. V Koaliciji za gozd, kjer se zavzemamo za upravljanje s slovenskimi gozdovi v skladu z javnim interesom, vas pozivamo k premišljenemu, strokovnemu in transparentnemu imenovanju novega direktorja. Z izbiro strokovno kompetentnega in poštenega direktorja lahko zagotovite kakovostno upravljanje našega največjega gozdarskega strokovnega telesa ter posledično prispevate k ohranitvi dobrega splošnega stanja slovenskih gozdov. Njegove naloge naj bodo predvsem zagotavljanje financiranja, strokovnosti in transparentnosti delovanja Zavoda. Obenem želimo opozoriti na nevzdržne razmere v slovenskem gozdarstvu kot celoti, saj je sistem delitve na različne institucije neracionalen in škodljiv. Nujno potrebujemo tudi nov, sodoben gozdarski zakon, ki bo uredil stanje na tem področju. Nezadržno se približuje leto 2016, ko se iztečejo koncesije za gospodarjenje z državnimi gozdovi in bo potrebno najti ustrezne rešitve za naprej. Bojimo se širjenja nestrokovnih, netrajnostnih in koruptivnih praks, ki postajajo v zadnjem času v slovenskem gozdnem prostoru vedno prisotnejše. V Koaliciji ne dvomimo, da si za kandidata s takšnimi lastnostmi prizadevate tudi sami in vam s tem pismom predvsem izražamo podporo pri izbiri.
Zavod za gozdove je največja strokovna gozdarska organizacija v Sloveniji. V zadnjem desetletju je bil deležen radikalnega zmanjšanja financiranja iz državnega proračuna in zmanjšanja števila zaposlenih. Finančne težave so globoko prisotne v vseh pogledih delovanja Zavoda. Zaradi njih padata količina in kakovost opravljenega dela. Ko se zaposleni ukvarjajo predvsem s finančnimi temami, dobijo strokovne sekundarni status. Že dalj časa tudi ni bilo zaposlovanja mlajših kadrov, kar pomeni ogromno škodo in neizkoriščen potencial za Zavod in Slovenijo. 
Stanje dobro ilustrira primer revirnih gozdarjev. Zaradi finančnih težav Zavoda vedno težje izvajajo osnove delovne naloge (npr. odkazilo drevja za posek). Večja gozdnogospodarska podjetja že dalj časa revirnim gozdarjem donirajo delovne potrebščine (npr. razpršila) in si tako zagotavljajo odkazilo na področjih, kjer izvajajo sečnjo in spravilo. V nastali situaciji trpijo predvsem lastniki malih gozdnih posesti, za katere revirnim gozdarjem pogosto zmanjka časa in sredstev. Vodstvo Zavoda je bilo v preteklosti v takšnih primerih pripravljeno zamižati na eno oko in preslišati vprašanja s področij ohranjanja integritete in konflikta interesov. Posledica je prednostna obravnava večjih uporabnikov Zavodovih storitev, kar je v konfliktu s poslanstvom Zavoda, ki bi moral svoje storitve vsem upravičencem zagotavljati enakopravno, ne glede na velikost gozdne posesti. 
V slovenski družbi smo se končno začeli zavedati velikega pomena naših gozdov ter lesa kot ene izmed naših gospodarsko najpomembnejših surovin. Zagotovila nam jo je več kot stoletna tradicija trajnostnega gospodarjenja. Novi direktor Zavoda za gozdove Slovenije bo imel ključno vlogo pri njenem nadaljevanju. 
Ljubljana, 10.12.2013
Koalicija za gozd: Cipra, Dinaricum, Ekologi brez meja, Božidar Flajšman, Gibanje TRS, Inštitut za trajnostni razvoj, Luka Omladič, Umanotera, Zavod Grč Vrh. Koordinator: Boris Rantaša (boris@umanotera.org)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.