Monday, 2 December 2013

Ministrstvo za okolje zagovarja moratorij na fracking!

Danes sem prejel odgovor na zadnjič zastavljeno vprašanje, ali vlada podpira fracking v Petišovcih. Vsaj iz strani ministrstva za kmetijstvo in okolje je odgovor dokaj odločen ne. Napovedujejo, da bodo moratorij na fracking predlagali kot novo zakonsko določbo Zakona o rudarstvu. Pohvalna namera, ki ji bomo vsekakor skrbno sledili. 
Zadeva: Stališče Vlade do črpanja plina v Petišovcih
Zveza: Elektronski dopis dr. Luka Omladiča z dne 8. 11. 2013
Spoštovani,
na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) smo iz kabineta Predsednice vlade prejeli v odstop vaše elektronske sporočilo z dne 18. 11. 2013, v katerem vas zanima stališče Vlade do vprašanja črpanja plina v Petišovcih. V nadaljevanju vam posredujemo stališče MKO do uporabe tehnologije hidravličnega drobljenja pri pridobivanju zemeljskega plina.
Način pridobivanja zemeljskega plina s hidravličnim drobljenjem uvaja razmeroma novo tehnologijo, katere uporaba ni v zadostni meri opredeljena v evropski in domači zakonodaji. MKO spremlja aktivnosti na tem področju, ki trenutno potekajo na ravni EU. Tehnična delovna skupina preučuje okoljske vidike pridobivanja nekonvencionalnih fosilnih goriv, zlasti plina iz skrilavca, zaključki pregleda pa bodo uporabljeni v posodobitvi evropske zakonodaje. MKO bo novosti ustrezno preneslo v domačo zakonodajo.
Do sprejetja smernic na ravni EU je MKO skladno z načelom previdnostnega pristopa varstva okolja zadržan do uporabe tehnologije hidravličnega drobljenja.
Trenutno je v postopku usklajevanja med ministrstvi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu. Omenjeni predpis pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP). MKO v usklajevanju z MzIP zagovarja stališče, da je zaradi načela previdnosti potrebno v Zakon o rudarstvu vstaviti določbo, s katero se do sprejetja ustreznega predpisa v zvezi s tehnologijo hidravličnega drobljenja kamnin prepove izvajanje omenjene tehnologije ter pridobivanje plina, povezanega s to tehnologijo, na celotnem območju Republike Slovenije.
Dodatne informacije o zakonodajnih pristopih nekaterih držav članic pri pridobivanju zemeljskega plina so na voljo v poročilu Milieu Ltd. to European Commission, DG Environment: Regulatory provision governing key aspects of unconventional gas extraction in selected Member States, July 2013
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/Final%20Report%2024072013.pdf
Lepo pozdravljeni,
Pripravil:
mag. Matjaž Ferjančič, podsekretar
Branko Ravnik,v.d. generalnega direktorja 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.