Wednesday, 24 August 2016

Dovoljeno onesnaženje bo večje, a kaj potem, saj sledimo nemškim standardom

Ministrstvo za okolje se je danes odzvalo na kritike predloga nove uredbe o stanju tal. V odgovoru zapišejo, da zakonodajalec »nikakor ni želel zmanjšati pomena oziroma izničiti prizadevanja za varstvo zdravja ljudi in okolja«.  Istočasno branijo svojo rešitev, ki za industrijska območja radikalno sprošča standarde onesnaženosti tal.  Za  več onesnaževal bo  njihova koncentracija na teh območjih po novem sistemu višja za nekajkrat.  Za živo srebro recimo več kot 8-krat višja kot je sedanja kritična vrednost.

Vedno bolj jasno je tudi, v čem je dejansko problem. Novi sistem, ki se odpoveduje univerzalnim kritičnim vrednostim in jih zamenjuje za kritične vrednosti, določene glede na kategorije rabe tal, res ne zmanjšuje bistveno kriterijev za občutljiva območja rabe, kot so npr. otroška igrišča. Zato v odgovoru ministrstvo prav igriščem namenja toliko besed in zagotovil. A to je le PR poskus zakrivanja bistvene spremembe:  možnosti veliko večje zakonite onesnaženosti  na industrijskih območjih.

Povsem v skladu z usmeritvijo ministrstva ob drugih primerih se zdi interpretacija, da je celotna kolobocija z spreminjanjem uredb o onesnaženosti tal v resnici namenjena zgolj in samo temu – sprostiti kriterije onesnaženosti za industrijo. To je v skladu z napovedano idejo o »odpravljanju administrativnih ovir« na področju okolja. Okoljska politika, kateri bistveni cilj je, da omejitve onesnaževanja ne bi ovirale podjetništva in industrije.

V odgovoru je še enkrat ponavljajo, da so za vzgled vzeli nekatere države EU, posebej Nemčijo in Avstrijo.  Poiskal sem nemški zakon o zaščiti tal pred onesnaževanjem . Zelo lepo se pokaže, se sicer določene vrednosti razlikujejo od slovenskega predloga, kjer pa boste našli skoraj popolno ujemanje, je glede vrednosti pri industrijski rabi tal. Slovenski zakonodajalec je prevzel iste vrednosti, kot jih ima Nemčija.


Nedvomno bo to argument, ki ga bomo v tej razpravi slišali mnogokrat. A vendar tudi ta argument zakriva dejstvo, da  je imela Slovenija do sedaj za onesnaženje industrijskih območji bistveno strožje standarde, in da jih sedaj bistveno sprošča. Ste potolaženi z bistveno povečanim onesnaženjem, ki ga napoveduje  Ministrstvo za okolje, saj  sledi nemškim standardom? 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.